Bệnh lý trầm cảm

Dấu hiệu người mắc trầm cảm nặng

Tỷ lệ người mắc trầm cảm nặng tự sát rất rất cao. Nếu trầm cảm nhẹ khó nhận biết thì trầm cảm nặng có nhiều dấu hiệu hơn chính vì vậy nhận biết cũng dễ dàng hơn. Phát hiện ra bản thân hoặc người nhà mắc trầm cảm nặng có thể giúp người bệnh thoát …
Bệnh lý trầm cảm

Trầm cảm nhẹ có dấu hiệu gì?

Dấu hiệu trầm cảm nhẹ thường dễ bị bỏ qua khiến cho bệnh tình triển biến thành trầm cảm nặng để lại hậu quả xấu thì người bệnh mới phát hiện ra. Việc điều trị trầm cảm sẽ rất dễ dàng nếu người bệnh hoặc gia đình phát hiện sớm được bệnh lý, giúp người …