Bệnh lý trầm cảm

Giai đoạn tiến triển của bệnh trầm cảm

Bệnh trầm cảm là một chứng bệnh phổ biến có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được quan tâm điều trị. Trầm cảm có nhiều cấp độ khác nhau, tương ứng với các biểu hiện nặng hay nhẹ của triệu  chứng. Các giai đoạn của trầm cảm được phân loại dựa …