Chưa được phân loại

Video tư vấn: Hội chứng tiền kinh

Chủ đề: Hội chứng tiền kinh Khách mời: Tiến sĩ/Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà Chương trình: Tạp chí sức khỏe Hội chứng tiền kinh chiếm tỷ lệ từ 85 – 90% ở phụ nữ từ mức độ nhẹ đến nặng, 20 – 40% có những rối loạn làm hạn chế khả năng tâm thần …