Trầm cảm ở người già

Trầm cảm ở người cao tuổi

Trầm cảm ở người cao tuổi là khá phổ biến. Theo thống kê trầm cảm ảnh hưởng đến khoảng 6 triệu người Mỹ tuổi từ 65 tuổi trở lên. Nhưng chỉ có 10% được điều trị trầm cảm nguyên nhân có thể là do người cao tuổi thường biểu hiện các triệu chứng trầm cảm …