Bệnh lý trầm cảm

Trầm cảm nhẹ có dấu hiệu gì?

Dấu hiệu trầm cảm nhẹ thường dễ bị bỏ qua khiến cho bệnh tình triển biến thành trầm cảm nặng để lại hậu quả xấu thì người bệnh mới phát hiện ra. Việc điều trị trầm cảm sẽ rất dễ dàng nếu người bệnh hoặc gia đình phát hiện sớm được bệnh lý, giúp người …