Video Clips

Chăm Sóc Ban Đầu Đối Với Trầm Cảm

Ngày 8/9/2018, Hội bác sỹ gia đình TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo chuyên đề ” Cập nhật kiến thức về trầm cảm trong chăm sóc ban đầu” cho các bác sỹ đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và …